Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Norsk Kamelidforening

Nkams formål er å samle kamelideiere og etablere en plattform som utnytter verdiene kamelider representerer. Vi ønsker en modell basert på produksjon slik at salg av livdyr ikke skal være den viktigste inntektskilde, men utnytte den verdiskapning de har.

Vi ser for oss felles fasiliteter for å høste det den enkelte ønsker å leve av, felles innsats for å få kamelider anerkjent som det verdifulle produksjonsdyret det er av myndighetene, og støtte til å gjennomføre de nødvendige tiltak for å få dette til.

Medlemskap er gratis, Nkam vil basere seg på frivillig arbeid i oppstarten, men hvis nok kamelideiere ser nytteverdien av modellen vi presenterer vil de som arbeider for saken bli kompensert for det etterhvert. Vi ønsker et Coop, hvor kunnskap og ressurser deles med hverandre.

Hvis du deler vår visjon, så bli med!

 

 

 

Bibliotek

Mye informasjon har blitt samlet sammen over årene som har gått, spørsmål fra det mest enkle til veldig vanskelige problemstillinger er derfor samlet i et bibliotek. Biblioteket inneholder nå over 200 spørsmål og svar, og er tilgjengelig for de som som støtter Nkam ved medlemskap. 

Etisk råd

Etisk råd utarbeider kjøreregler for Nkam, hvilket vil bli listet på siden. Vi ønsker en god tone og et samarbeid. En rettferdig behandling av alle medlemmer.

Register

Nkam har et omfattende register. Fordelene ved å registrere dyrene der er:

  • Hvis dyret blir borte fra deg kan de som finner det søke det opp via microchip
  • Man kan kjøpe egne chipper og få en veterinær til å sette de inn uten at du må registrere deg i et dyrt register
  • Du kan gå gjennom stamtavler og finne gode avlsdyr
  • Du kan se hvor mange eiere et dyr har hatt før du kjøper det.
  • Du kan se bilde av dyret og dets forgjengere eller avlspartnere

 og mye mer

 

Om kamelidforeningen

Foreningens fokus er å arbeide for å fremme kamelider som produksjonsdyr i norsk husdyr- og  landbruksnæring gjennom samarbeid med andre husdyrorganisasjoner,  stat, fylke og kommune i møter, kommunikasjon og media.

Nyheter