Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Etisk råd

Etisk råd utarbeider kjøreregler for Nkam, hvilket vil bli listet på siden. Vi ønsker en god tone og et samarbeid. En rettferdig behandling av alle medlemmer.

Nyheter