Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Etisk råd

Opprettet lørdag 08. april 2017 11:56

Etisk råd utarbeider kjøreregler for Nkam, hvilket vil bli listet på siden. Vi ønsker en god tone og et samarbeid. En rettferdig behandling av alle medlemmer.

Nyheter