Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Om kamelidforeningen

Opprettet mandag 03. april 2017 10:32

Foreningens fokus er å arbeide for å fremme kamelider som produksjonsdyr i norsk husdyr- og  landbruksnæring gjennom samarbeid med andre husdyrorganisasjoner,  stat, fylke og kommune i møter, kommunikasjon og media.

Nyheter