Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Komiteer i Norsk Kamelidforening

Verdi over tid, velg riktig alpakka

Fiberkvalitet på alpakka

Førsteklippen til en alpakka har vanligvis den beste fiberen, den er finest, har best crimp, minst dekkhår, og minst variasjoner i kvaliteten på fiberen som det individet kommer til å levere. Noen ganger blir den feilaktig kalt babyalpakka, husk at babyalpakka er en kvalitetsbetegnelse. Men over tid vil alle fiberproduserende dyr produsere mindre og mindre fiber av den beste kvaliteten. De aller beste dyrene er de som produserer mye god fiber over lang tid.

Les mer …

Avlsråd

Nkam har et register som støtter for denne komiteen. Det er viktig at den nasjonale besetning holder en god og forutsigbar kvalitet, slik at råmaterialet til produktene vil være av riktig kvalitet for det aktuelle produktet/tjenesten.

De som sitter i denne komiteen har interesse og kunnskap om avl, og fungerer som et rådgivende organ for de som tar kontakt og ber om assistanse i sine avgjørelser rundt dette temaet.

Nyheter