Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Komiteer i Norsk Kamelidforening

Anbefalinger om smittevern

Avstand mellom innhegninger

Kamelider er noe av det sunneste du kan ha på gården, men de kan likevel bli smittet av sykdommer. Smitte fra andre gårder, som MRSA eller parasitter, må håndteres før de får en sjanse til å komme til dine dyr. Derfor må du tenke smittevern. Stopp problemene ved døra.

Les mer …

Minimumsstandard for omsorg

Dyrevelferd for alpakka og lama

Når man tar på seg ansvaret for lamaer eller alpakkaer er det en minimumsstandard for omsorg  og human behandling av dyrene. Disse er de mest grunnleggende kravene som alle lamaer og alpakkaer må få tilfredsstilt for å ha fysisk velvære. Disse kravene definerer minimumskrav for dyrevelferdskontrollører og statens tilsynsmenn som undersøker lama- og alpakkahold man har grunn til å tro ikke er tilfredsstillende.

Les mer …

Helseattest/helsesertifikat

For anledninger som salg og overføring av eierskap av kamelider er det en god ide å få en veterinær til å fylle ut en helseattest pr dyr. Da er status for dyret kjent før avhending. Her er et eksempel på en slik helseattest, i Word- og PDF-format. 

Tilgjengelig for Nkams medlemmer. Medlemsskap er gratis!

Helse

Vi er så heldige at vi jobber med sterke dyr, men de kan bli syke de også. Denne komiteen jobbe bl.a. med å finne de beste stedene for behandling skulle en sykdom ramme. 

Aktuelle oppgaver er:

  • Jobbe sammen med Mattilsynet i programmer som tester for sykdommer
  • Finne frem til kompetent assistanse for kamelider som har en behandligsbar sykdom
  • Rådgi kamelideiere i enklere saker, og henvise i andre

og mer/eller annet som medlemmene av komiteeen finner hensiktsmessig

Nyheter