Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvordan sjekker man en hoppe for drektighet?

1. Få tak i et ultralydapparat. Ca en tomme foran juret bør man finne et foster

2. Få tak i en hingst ogbruk "spit off". 

3. Kjenn etter på magen til hoppen om det er bevegelse. Dette er selvsagt kun mulig ganske sent i graviditeten.

4. Se på kroppsformen til hoppa om det "buler ut" på andre steder enn normalt.

5. Hopper endrer ofte oppførsel ved drektighet. De kan bli mer irriterte, vanskeligere å håndtere og lager mer lyder.

Noen graviditeter er imaginære, dvs at hoppa bare tror hun er gravid. Da må en fysisk sjekk til, f.eks. med ultralyd eller sjekk med hendene.

Se også hva du bør ha klart for fødslene!

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!