Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvordan velger jeg ut min første alpakkaflokk?

Hvilke dyr du velger må bygge på hva du ønsker å få ut av ditt alpakkahold. Likevel, følgende er kriterier som må tas med i betraktningen:

1. En hoppe med føll er bare å regne som ett individ! Og du skal alltid ha to. Det er et krav fra oss at du som minimum har en annen voksen hoppe dersom du kjøper en hoppe av oss. Vallaker eller hingster gjelder ikke. Hoppa med føllet har fullt opp med å passe på føllet og ha oversikt med området og dets farer dersom hun er alene. En annen hoppe hjelper henne med jobben, mens vallaker og hingster ikke gir samme assistanse.

2. Kjøp aldri en hingst og en hoppe, uansett alder, der du planlegger å la de gå sammen. Dersom hingsten går sammen med hoppa hele året mister du enhver kontroll på når hoppa blir bedekket. Alpakkadamer kan bedekkes når som helst på året og har ikke brunsttid. Selv om hoppa er drektig kan hingsten finne på å forsøke å bedekke henne igjen og forårsake skader på hoppe og/eller criaen i hoppas mage. Hvis hoppa føder en hoppe kan hingsten i tillegg forsøke å bedekke sin egen datter.

3. Kjøp aldri en vallak og en eller flere hopper som skal stå sammen. Selv om vallaken selvsagt ikke kan befrukte hoppa så kan han faktisk gjennomføre bedekninger og da har du en risiko for skader som nevnt i pkt 2. Vanligvis vil en vallak ikke ha seksuell interesse for hopper, men det finnes unntak og spesielt i forbindelse med fødsler da hoppa i en slik situasjon utsondrer et hormon som kan øke risiko for bedekningoppførsel fra en vallak som vanligvis er uinteressert.

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!