Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hva slags vann bør alpakkaene ha?

Det meste av norsk vann er helt OK så lenge det er godt nok for mennesker. Hvis du likevel er usikker er følgende forholdstall et utgangspunkt for hva som er "godt vann":

  • RåproTørrstoff mindre enn 1000 ppm1
  • Hardhet mindre enn 1000 ppm
  • Sulfater 500 ppm eller mindre
  • Nitrater mindre enn 45 ppm
  • Jern mindre enn 5 ppm2
  • Sodium 500 ppm eller mindre

1 ppm = parts per million = mg/liter

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!