Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Er det medisiner man skal være forsiktig med på alpakka?

Ingen medisiner er fullt ut testet på alpakka, så en generell forsiktighet bør være tilstede. For medisiner som kan brukes på alpakka er det ofte anbefalt en høyere dose enn for andre dyr.

Kortison i alle former, også for øyne og hud, kan gi aborter. Unngå også Xylazin på drektige hopper.

Mange mener at man ikke skal gi vaksinasjoner eller parasittbehandling de to første og de to siste månedene av en drektighet.

NB! Medisin skal alltid gis på anbefaling fra veterinær!

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!