Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvor ofte bør "toalettene" ryddes for møkk?

Dette er litt avhengig av sesong og type beite, men å fjerne møkka hver dag minsker sjansene for flueplage, parasitter og spredning av sykdommer.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!