Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvilke sykdommer kan alpakkaene få?

Sammenlignet med andre livdyr blir alpakkaene sjeldent syke og har motstandskraft mot mange av sykdommene andre livdyr har store problemer med.

Alpakkaer har relativt lite problemer med smittebærere som fluer og siden alpakkaer har liten fysisk kontakt med hverandre forflytter ikke sykdommer seg lett mellom dyr.

 

 

Tags: alpakka, sykdom

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!