Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Sjekke testiklene altså?

Testiklene til en alpakkahingst skal alltid sjekkes. Hva er kriteriene for sunne testikler og hvorfor er kravene som de er.

  • Fruktbarhet hos alpakkaer er avhengig av at testikler og eggstokker er velskapte.
  • Testiklene skal være like store. Dersom de ikke er like store kan det forårsake problemer med hoppeavkoms eggstokker, som er hoppenes "versjon" av testikler, og testiklene til hingsteavkom.
  • Testiklene skal være relativt store. Relativt små testikler ved 30 måneders alder kan forårsake små eggstokker i hoppeavkom, som da ikke vil fungere skikkelig, og små testikler på hingsteavkom.
  • Testiklene skal ha falt ned.
  • Det skal være to testikler. Hvis det er bare en kan dette forårsake bare en eggstokk i hoppeavkom og en testikkel på hingsteavkom.
  • Testiklene skal være harde. Myke testikler kan påvirke fruktbarhet ved å produsere dårlig fungerende testikler og eggstokker i avkom.

Velskapte testikler og eggstokker er arvelige trekk som er lett å sjekke på en hingst, men er av naturlige årsaker vanskelig å sjekke på en hoppe.

testes.png

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!