Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hva er fordeler og ulemper med å gi vitaminer o.a. med sprøyte eller oralt?

Vi gir gjerne vitaminer oralt. Det er kanskje den mest vanlige måten å gi de ekstra vitaminer.

Fordeler ved å gi vitaminer med sprøyte:

 • Du vet at rett individ har fått rett dose (dersom du har målt riktig)

Ulemper ved å gi vitaminer med sprøyte:

 • Du kan under-/overdosere med visse typer da de er svært konsentrerte (jo mer konsentrert, dess større sjanse for feildosering)
 • Alle punkteringer av huden kan føre til infeksjoner. Selv erfarne veterinærer klarer å skape infeksjoner på denne måten. Et "sprøytekurs" er derfor ingen garanti.

Fordeler med å gi vitaminer gjennom maten/vannet:

 • De får vitaminene naturlig som en del av føden
 • Det er ingen risiko for infeksjoner

Ulemper med å gi vitaminer gjennom maten/vannet:

 • Det er vanskelig å dosere da noen dyr spiser mer enn andre og de kan stjele av hverandre
 • Opptaket er mer usikkert enn sprøyter da fordøyelsesproblemer kan påvirke

Fordeler med å gi vitaminer med oral pasta/gele e.l.:

 • Det er ingen risiko for infeksjoner
 • Dosering er enkelt da du kan justere etter hvert individ

Ulemper med å gi vitaminer med oral pasta/gele e.l.:

 • Noen dyr kan spytte det ut igjen. Kontroller at de svelger!
 • Opptaket er litt mer usikkert enn sprøyter da fordøyelsesproblemer kan påvirke

Vitamin D er hva alpakkaer oftest mangler, da det kommer (vanligvis) fra sollyset (UV-lys som reagerer med huden), og det er mulig å overdosere på vitD. Overdosering kan bl.a. føre til nyresvikt. Den anerkjente veterinæren Claire Whitehead i Storbritannia advarer mot å bruke høykonsentrerte produkter som Hipravit og Hideject da det er lett å overdosere.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!