Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Kan man forsikre alpakkaene sine?

Ja det kan man og vi anbefaler alle å forsikre dyra. Ting kan skje, selv om alpakkaer er sjelden syke.

Foreløpig har Gjensidige Forsikring og If forsikret alpakkaer, men det er også mulig å bruke utenlandske forsikringsselskap på enkeltdyr eller for forsikring av dyr under transport rundt om i verden, som f.eks. under import til Norge.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!