Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvordan foregår transport av alpakka fra utlandet til Norge?

Innenfor Europa foregår gjerne transporten med spesialkonstruerte biler for livdyrtransport. Over lengre avstander, f.eks. fra Australia, foregår transporten først med fly hvor dyra oppholder seg i spesiallagede, trygge kasser til et sentralt sted i Europa, før de flyttes over i bil for den siste strekningen. Det er sjelden å oppleve at flyene med dyra lander i Norge eller til og med i Norden. Vanligvis lander flyene i f.eks. Frankfurt eller Sciphol.

Det er veterinærkontroll hele veien og vi i Knapper Alpakka bruker kun sertifiserte og godkjente transporter for dyra våre.

Transport av dyr i Europa er regulert gjennom EU i dette dokumentet.

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!