Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Kan alpakkaen få tvillinger, trillinger, osv?

Ja de kan få tvillinger, men det er svært sjelden tvillingene overlever.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!