Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hva er normal kroppstemperatur for en alpakka?

Normal temperatur for en alpakka er mellom 37 og 38 grader Celsius. Er temperatur 38 grader eller over bør dyret overvåkes. Er det 40 grader eller mer står det om livet!

Temperatur under eller over normalen er ofte god grunn til å ta kontakt med veterinær.

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!