Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hva er gjennomsnittlig fiberdiameter, eller AFD/MFD?

Dette er en måling som viser hvor fin (tynn) fiberen til alpakkaen er. Det måles i mikron, og for å få et gjennomsnittstall måler man alle fiberene i prøven, som bør være på 2000 fiber (ca 5x5cm med fiber), summerer tykkelsene og deler summen på antall hår.

Man kan få forskjellig resultat avhengig av hvilket laboratorium man bruker, da noen måler et gjennomsnitt av hele fiberens lengde, mens andre kun måler snittflaten.

Se artikkelen vår om emnet "Måling av fiberkvalitet" 

 

Tags: alpakka, fiber, ull

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!