Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvordan gjennomfører man avvenning?

Ikke gjør det for tidlig! Criaen bør være minst seks måneder gammel før den avvennes.

Å bli avvent er stressende for criaene, la criaene oppleve minst mulig forandringer i denne fasen. Flytt hoppene vekk fra criaene, og ikke omvendt hvis mulig. La aldri en cria være alene!

Hoppene og criaene vil noen ganger rope på hverandre. Dette varierer for hvert tilfelle. Hvis det er praktisk mulig er det lurt å ikke la de se hverandre.

Hold hoppe og cria adskilt i minst seks uker. Etter denne tiden vil hoppen svært sjelden starte å produsere melk igjen.

En hoppe som ikke er drektig eller har cria selv kan med fordel plasseres sammen med de som skal avvennes. En egnet vallak kan også gi trygghet.

Hanner kan bli fruktbare allerede etter syv måneder og bør derfor adskilles fra hoppene, men se på hvert enkelt tilfelle for seg, da noen hanner kan bli plagsomme for hopper svært tidlig.

 Criaer skal være avvent før de deltar på utstilling. 

Tags: alpakka, cria, føll

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!