Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hva skjer om man parrer huacaya-alpakka med suri-alpakka?

 Hucaya og surialpakka er to forskjellige varianter av alpakka. Den ene produserer fiber som kan se ut som ull, den andre produserer en fiber som kan minne om silke. Huacay og suri kan parres, og vil få fertile avkom.

Kort svar: En Suri kan bære på genet for Huacaya, men ettersom Suri er dominant vil alpakkaen se ut som en Suri. En Huacaya bærer kun på genet for Huacaya. Hvis en Suri som bærer på genet for Huacaya, blir parret med en Huacaya er det en 50% sjanse for at avkommet blir Huacaya. Hvis en Suri som ikke bærer på genet for Huacaya blir parret med en Huacaya, er det en 100% sjanse for at avkommet blir Suri.

Langt svar: Genetisk bestemmes fibertype av et par med alleler (kopier av et gen). Suri er dominant over huacaya. For at en resessiv egenskap skal slå ut, må et dyr to kopier av det aktuelle genet. I dette tilfellet to kopier av huacaya-allelen (h) for å se ut som en Huacaya. En alpakka vil se ut som, og være en, suri hvis det har en eller to kopier av suri-allelen (S). Så en Huacaya må være "hh", men en Suri kan være "Sh" eller "SS".

Alle mulige kombinasjoner er viste i diagrammet nedenfor, kun i tilfellet hvor h blir gitt fra begge foreldre vil alpakkaen få Fenotypen huacaya (hh):

SS

Sh

hh

Sh

SS

SS

hh

hh

En suri kan fint bære på genet for huacaya (h), og er da omtalt som heterozygot. Selv om surien har genotypen huacaya, vil den likevel ha fenotypen suri ettersom genet for suritype (S) er dominant. Hver forelder vil gi fra seg en allele til avkommet. Huacaya med huacaya vil alltid gi "hh" da hver forelder har kun "h" å gi. Suri med suri avhenger av hvilken genotypetype surien er, da SS+SS= suri hver gang, men Sh+Sh gir deg 25% SS, 50% Sh og 25% hh. Så 75% av avkommene (i snitt) fra krysningen vil bli Suri, 25% blir huacaya. Sh+SS gir deg 50% SS og 50% Sh, men de vil alle være fenotype suri, selv om det er en 50% sjanse for at dyret vil bære på h (huaycaya).

I alle tilfeller vil et dyr som er phenotype huacaya kun ha huacayagener, og vil produsere huacayaer. Så lenge den ikke blir parret med en suri selvsagt ;-)

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!