Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hingst på turne eller hoppe på besøk?

Fordeler ved å la hingsten dra på turne

  • Hoppen kan være i flokken sin
  • Mindre logistikk for hoppeeier

Ulemper ved å la hingsten dra på turne

  • Hingsten blir utsatt for stress. Lengre transport og opphold på mange gårder.
  • Ulykker kan skje på veien
  • Mindre mulighet for å sjekke at hoppen er drektig
  • Smittefare ved å besøke mange gårder
  • Mer kostbart på grunn av øket hyppighet av transport for sjekk av drektighet eller rebedekning. For så å kjøre igjen for å sjekke drektighet

Fordeler for hoppe å komme til hingst

  • Hingsteeier kan sjekke at hoppen er drektig før hun drar hjem
  • En hoppe kan ofte sjekkes med en annen hingst hvis nødvendig
  • Bedre mulighet for smittevern

En ansvarlig hingsteeier vil ha egen innhegning for hopper som kommer på besøk. Egen innhegning blir satt opp for smittebskyttelse. Hvis hoppeeier opplyser om nedkomsdato for sist cria kan hingsteier som oftest planlegge sprangene slik at hoppen kan være bekreftet drektig innen tre-fire uker.

Det blir anbefalt at alpakkaer ikke transporteres i første og siste trimester. Dette er vedtatt av Mattilsynet. Det er greit å huske at dette gjelder for lange transporter. En hoppe vil ikke ta skade av, og svært sjeldent miste sin drektighet på bakgrunn av, en transport på 3-4 timer. Lar man hoppa ha med reisefølge og tar hyppige pauser er det minimal fare for henne eller drektighet.

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!