Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvordan kan en grå alpakka få en cria av en annen farge når grått er dominant?

Fordi alle grå alpakkaer er bærer av en annen farge i tillegg til grå.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!