Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hoppene mine bedekker hverandre. Hvorfor det?

Dette er helt vanlig og kan skje hele året. Oftest er dette hopper som ikke selv er drektige, men det er ikke en absolutt regel.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!