Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Veterinæren min ber om referanseverdier for alpakkaer. Hvor kan jeg finne det?

Du kan finne en del referanseverdier hos International Camelid Institute.

For A- og D-vitaminer er normalverdier for voksne alpakkaer:

  • Vitamin D: Ca 100-250 nmol/L
  • Vitamin A: Ca 750 µg/L  (alt over 1000 µg/L kan indikere forgiftning)

Ytterligere referanseverdier, bl.a. med hormoner:

t4(2).jpg

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!