Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Ny dyrehelseforskrift

Opprettet onsdag 17. mai 2017 15:26

Nkam har sendt høringsuttalelse til Mattilsynet ang ny dyrehelseforskrift. Endringene er tildels store, og vi har gått grundig gjennom alle endringene og underlagsdokumentasjon før uttalelse ble skrevet. Vi håper ny forskrift vil bety positive endringer i norsk dyrehelse og dyrevelferd. Dere finner mer informasjon hos Mattilsynet.