Alpakkaer på beite

Universitetet i Sydney har undersøkt alpakkaers administrasjon av sine økosystemer. Det er svært interessant lesning og gjelder også lamaer. Dette er effektive landskapsvedlikeholdere, snille på økosystemene de oppholder seg i og effektive i næringsopptak.

Les mer i rapporten her