Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvor mye fiber produserer en alpakka per år?

En alpakka produserer mellom 3 og 7 kg fiber hvert år. Større mengde er et kvalitetstegn, men det er kun en del av fiberen som blir betraktet som god nok for spinning til garn eller bruk i andre klesprodukter, og det er salen. Salen kan veie mellom 2 og 4kg.

Tags: alpakka, fiber, ull

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!