Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Finnes det noen norsk forening for oss med kamelider?

Ja og foreningen heter Norsk Kamelidforening :-)

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!