Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvordan beskrives anatomien til en alpakka?

Man bruker vanligvis samme begreper som man bruker for hest når man beskriver anatomien til en alpakka. Under er et par illustrasjoner som gir litt hjelp:

alpakkadiagram

alpakkakroppen

 

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!