Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hva slags tilskudds-/kraftfor skal jeg velge?

Det finnes mange typer spesialfór til alpakkaer eller kameldyr rundt om i verden, og alle lover at de skal gi alpakkaene alt de trenger av næring hver dag.

Det viktigste er å være klar over hva alpakkaene trenger av næring, og det eneste alpakkaene ikke får nok av her i Norge er D-vitaminer. 

Vår kost for alpakkaene er derfor

  • Et variert beite
  • Godt høy
  • Kraftfórpellets, som regel laget for sau
  • Ekstra vitaminer oralt

Hva alpakkaene trenger av næring kan variere og avhenger av følgende vurderingspunkter:

  • Hvor i landet de er
  • Hva slags grunn plantene de spiser vokser på
  • Hvor mye sol de får
  • Hva slags vann de får
  • Om de er syke eller svake
  • Om de har andre mangler

Gir du f.eks. fór med kobber kan det bli et kjempeproblem i et område med mye kobber i grunn og vann, mens å ikke gi de kobber kan bli et problem et sted som har lite av det. Odalen, der vi bodde tidligere, har f.eks. lite selenium.

Husk at de fleste typer spesialfor er laget for å være supplement til vanlig kost. Som med mennesker er supplementer riktig å ta dersom du har en mangel, men ellers er det bortkastet og kan tildels være farlig.

Spør gjerne en lokal veterinær og/eller lokale bønder om områdets fordeler og mangler.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!