Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Trenger alpakkaer ekstra vitaminer?

Alpakkaer trenger tilskudd av D-vitaminer. Husk å ta med i betraktningen hvor mye tilskudd de trenger ut fra hva de får i sin vanlige diett.

Vanlig dose oral paste med A, D, B12 og E er ca hver måned i vintermånedene. Konsulter din veterinær før du gir de ekstra tilskudd. Her er en anbefalt dose til voksne alpakkaer (ca 50kg):

vit A: 500000 IU

vit D#: 100000 IU

vit E: 100 IU

Criaer skal ha ca halvparten av dette, men igjen bør du konsultere veterinær før du gir criaer ekstra vitaminer eller mineraler. Noen av disse vitaminene lagres i kroppen over noe tid og for mye er giftig for dyr slik som for mennesker.

Vitaminene kan gis oralt gjennom f.eks. for eller paste, eller som injeksjon. Kun veterinær kan gi injeksjoner i Norge.

Overdosering av vit A og D kan bl.a. føre til nyresvikt og rakitt (ja, samme sykdom som vi gir tilskudd for å unngå). Den anerkjente veterinæren Claire Whitehead i Storbritannia advarer mot å bruke høykonsentrerte produkter som Hipravit og Hideject da det er lett å overdosere.

Dagsbehov (minimum) for vitaminer:

Vitamin A:

45 IU/kg kroppsvekt for vedlikehold

70 IU/kg kroppsvekt under drektighet

88 IU/kg kroppsvekt når hoppa gir melk

 

Vitamin D:

30 IU/kg kroppsvekt

 

Vitamin E:

0,28 IU/kg kroppsvekt for vedlikehold

1,1 IU/kg kroppsvekt for voksende dyr, drektige dyr og dyr som gir melk

Criaer i sitt første leveår har et større behov for tilskudd av vitaminer enn voksne. Doseringen er den samme som nevnt over.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!