Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Gjør det noe om det er litt mugg i høyet?

Ja! Mugg, selv små mengder du knapt kan se, kan forårsake aborter og dødsfall.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!