Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Takler alpakkaer vårt klima?

Oppe i Andesfjellene må de takle å gå fra -25C til +25C i løpet av et døgn. Alpakkaen er hardfør i forhold til klima, men den må ha sine primærbehov dekket for å takle ekstremvær, enten det er varme eller kulde.

I varme:

  • Tilgang på vann å drikke
  • Tilgang på vann for å kjøle magen, sprinkler, bekk eller lignende
  • De være klippet

I kulde:

  1. De skal ha fiberlengde som vern. Her i Norge betyr det at de skal klippes i mai/juni
  2. Hvis de ikke har fiber nok skal de ha dekken på hvis de er på utegang
  3. De må ha konstant tilgang til mat og vann, gjerne varmt vann.
  4. De skal ha ekstra kraftfor hver dag
  5. De skal ha le. Minst tre vegger og tak
  6. Dypt lag med halm for isolasjon mot bakken/gulvet

Ikke planlegg fødsler i vinterhalvåret, criaene har ikke beskyttelse mot kulde og vind. Ha gjerne et varmerom som kan brukes hvis et dyr er sykt, eller det kommer en ikke planlagt vinterfødsel.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!