Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hva er avvenning?

Avvenning er å separere criaen fra hoppa for å gi henne mulighet til å bruke sin energi på ny drektighet.

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!