Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Spørsmål og svar

Hvorfor avvenne en cria?

Hvis alpakkaene overlates til seg selv i denne sammenhengen vil mødrene til slutt nekte avkommet melk, men dette vil skje på varierende tidspunkt.

Man avvenner fordi man ønsker å gi hoppen tid til å forberede seg fysisk til neste cria, og hun trenger noen måneders pause.

Selv om det er sjelden, kan hingstecriaer bedekke allerede fra 7-måneders alder.

En annen grunn er at fjorårets cria som ikke er avvent kan fortsetter å die helt opp til den nye blir født, noen ganger lengre, og kan "stjele" den første, svært viktige melka, kolostrummet, som den nyfødte trenger.

Enda en grunn kan være vekst. Criaer med mødre som gir lite eller lite næringsrik melk kan vokse bedre etter avvenning da de vil finne det de trenger i fóret de blir gitt av folk.

En cria skal være minimum 6 måneder gammel før den avvennes.

Tags: alpakka, cria, føll

Ta kontakt med raadgivning@kamelidforeningen.no hvis du ønsker noe endret eller lagt til!