Til tross for "føre var-prinsippet", utviklet av UNESCO publiserte Veterinærinstituttet en uttalelse om helsen til kamelider i 2015. De har nå publisert en ny rapport som er i motsetning til det som tidligere ble skrevet. Nkam presenterer den nye rapporten og kommenterer der det er nødvendig. Kamelider er fortsatt norges sunneste produksjonsdyr.