Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Nkam presenterer ny faglig vurdering fra VI

Opprettet torsdag 11. mai 2017 14:31

Til tross for "føre var-prinsippet", utviklet av UNESCO publiserte Veterinærinstituttet en uttalelse om helsen til kamelider i 2015. De har nå publisert en ny rapport som er i motsetning til det som tidligere ble skrevet. Nkam presenterer den nye rapporten og kommenterer der det er nødvendig. Kamelider er fortsatt norges sunneste produksjonsdyr.