Norsk Sau og Geit har et regelverk som gjør det vanskelig for saue- og geitehold å ha kamelider på gården. Kamelider er bl.a. brukt som gjetere for sau, men mange kamelidhold driver også med kamelidhold som tilleggsnæring. Ettersom det ikke er noen faglig grunn for begrensningene har Nkam forespurt NSG om grunnlaget for i regelverket deres og informert om senere tids uttalelser fra Veterinærinstituttet. Dersom du er medlem i NSG kan det være en ide å snakke med din kontakt i NSG selv og gi oss gjerne beskjed om resultatet!