Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

NSG tar opp regelverksendringer i avlsråd

Kamelider er ikke en fare for andre husdyr, og Nkam har derfor kontaktet NSG ang deres regelverk om kåring av værer. NSG informerer Nkam om at de kommer forhåpentligvis til å ta opp spørsmålet om regelverksendringer for kåring av vær i møte for Avlsrådet for sau 7. til 8. juni, og håper da å komme fram til en konklusjon på hvordan de skal behandle kåring av værer som har vært i kontakt med besetninger som har kamelider. Nkam vil postere resultatet her på sine nettsider.