Kamelider er ikke en fare for andre husdyr, og Nkam har derfor kontaktet NSG ang deres regelverk om kåring av værer. NSG informerer Nkam om at de kommer forhåpentligvis til å ta opp spørsmålet om regelverksendringer for kåring av vær i møte for Avlsrådet for sau 7. til 8. juni, og håper da å komme fram til en konklusjon på hvordan de skal behandle kåring av værer som har vært i kontakt med besetninger som har kamelider. Nkam vil postere resultatet her på sine nettsider.