Det er mye feilinformasjon om kamelider og helse i markedet, ikke minst fra myndigheter og husdyrorganisasjoner. Derfor har Nkam funnet det nødvendig å gå gjennom noen av påstandene som settes fram fra f.eks. Mattilsynet, NSG, Animalia, KOORIMP, Veterinærinstituttet og andre. Les artikkelen her.