Nkam ble i dag gjort oppmerksom på en artikkel i NRK Telemark om en "eksplosjon" i antall gårder med lamaer i Norge. Det er selvsagt gledelige nyheter for oss at på fem år har antall gårder økt fra 407 til 520.

Det som ikke er så gledelig er at artikkelen også gir ukorrekt informasjon om situasjonen for kamelider ift dyrehelse, parasitter og sykdommer, og spesifikt midden Psoroptes ovis.

Veterinærinstituttet har allerede bekreftet hvordan ingen smitte fra kamelider til andre dyr er påvist, og har selv testet poding av midden fra lama til sau. Midden overlevde ikke på sau og forårsaket ikke saueskabb. Å gi inntrykk av at det er en risiko for smitte og ikke minst saueskabb blir derfor feil. Kamelider har ikke brakt til lands parasitter eller sykdommer som har skapt problemer for andre husdyr eller for viltet.

Mattilsynet sentralt og regionkontoret for Telemark er informert om vår holdning og vi avventer tilbakemelding.

 

Hilsen styret