I 2015 ble det publisert en nyhet om en utryddet og svært farlige sykdom som hadde blitt påvist på alpakka i Norge. Tilsynsdirektør i MT, Kristina Landsverk, sa i pressemeldingen at denne sykdommen hadde vi ikke hatt på 100 år og alpakka var årsaken til det kunne bli en krise i landbruket. Sykdommen var saueskabb, og overskriften var sensasjonell nok til at europeisk presse plukket den opp.

En øremidd ble funnet hos et alpakkaføll, og antatt å være midden som forårsaker saueskabb. Ettersom alpakka ikke kan få saueskabb ble det innhentet forskningsrapporter av dyreeierne som bekreftet dette. Disse forskningsrapportene ble levert til Veterinærinstituttet (VI) i mars 2015. VI trodde ikke på disse forskningsrapportene og ønsket å gjøre egne undersøkelser.

Dyreeiers forsøk på å unngå hysteri:

 • Innhenting av rapporter og uttalelser fra eksperter fra hele den vestlige verden.
 • Gjennomgang og rapportering fra anerkjent litteratur.

Dyreeiers konsekvenser:

 • Tap av to års omsetning da potensielle kunder trodde på VI og MT da de sa dyreeiernes dyr hadde saueskabb.
 • Tap av føll som følge av stress og hardhent behandling fra MT sine inspektører.
 • Barna på gården dyrene ble holdt på fikk ikke leke med nabobarna pga stigmatiseringen de ble utsatt for.

Nå har VI kommet med sin nye rapport.

Kastet cria

Bilde: Behandlingen var hardhent og det var et høyt stressnivå blant inspektørene som førte bl.a. til et tap av føll.

Norsk Kamelidforening har gått gjennom VIs nye rapport, og vi ser at funnene VI har gjort er helt konsistente med de funn og forskningsrapportene eierne av dyrene overleverte til VI i april 2015. Det er ikke noe i forskningsrapporten VI har skrevet som ikke er kjent fra før.

Det har vært tap av dyr og stigmatisering av flokken og gården flokken var på, hvilket bl.a. førte til at barna som bodde der ikke fikk lov til å leke med nabobarna. Kunder trodde på VI og MT da de sa dyreeiernes dyr hadde saueskabb.

Rapporten til VI sier:

 • ingen alpakkaer, lamaer eller sauer har fått saueskabb fra alpakka eller lama
 • å sette kamelider med øremidden sammen med sau fører ikke til smitte eller saueskabbsymptomer på sau
 • det er heller ikke mulig å fremprovosere symptomer av noe slag når man fysisk flytter øremidden fra kamelider til sau
 • kamelider får ikke sykdommen saueskabb
 • Psoroptes ovis er kun en øremidd på kamelider, akkurat som på f.eks. kanin
 • smitterisikoen var mindre enn forventet er en setning som går igjen i dokumentet fra VI. Dette betyr at øremidden ikke smitter mellom kamelider og sau.

Fortsatt er det slik, akkurat som dyreeierne sa i 2015, at alpakkaer ikke har innført noen sykdommer eller parasitter som har smittet over til andre husdyr i Norge. Det er større sjanse for at andre husdyr smitter kamelider enn omvendt. Veterinærinstituttet foreslår derfor kutt i testingen etter «saueskabbmidd» (som de ukorrekt, uvitenskapelig og til forvirring bruker som betegnelse) på kamelider etter å ha testet 937 prøver fra 246 kamelidebesetninger hvor kun 1,6% var positive for øremidden. Øremidden blir kurert på ti dager med helt vanlig tilgjengelige medisiner.

Kamelider som alpakkaer og lamaer er blant de tryggeste husdyrene vi har, og alpakkaer er også de med det minste økologiske fotavtrykket av alle våre produksjonsdyr. Vi ser fram til at de kan tilføre viktige produkter i en nisje i det norske landbruket.

Lamaer og alpakkaer har vært i Norge i minst 20 år. De har fortsatt ikke smittet noen norske dyr med noe som helst. Dette faktum bør tale for seg.

 

Psoroptes ovis hos alpakka og lama – Ny faglig vurdering (Veterinærinstituttet)

 

Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Animalia og KOORIMP har jobbet i flere år for å senke antall importerte kamelider, og med overdrevne sykdomsrapporter fra 2015/2016 har de til stor del lykkes. Se tall for importer under.

Nedgang i antall importerte kamelider
Nedgang i antall importerte kamelider