Veterinærinstituttet har sendt ut et infoskriv til Nkam om den lille leverikten ift kamelider. Les mer her