Veterinærinstituttet har sendt ut informasjon om den lille leverikten til Nkam. Dette kan være viktig informasjon for eiere av kamelider og vi anbefaler å lese det korte dokumentet.

Dere kan se dokumentet her: Infestasjon med den lille leverikten, Dicrocoelium dendriticum, hos kamelider