Nkams formål er å samle kamelideiere og etablere en plattform som utnytter verdiene kamelider representerer. Vi ønsker en modell basert på produksjon slik at salg av livdyr ikke skal være den viktigste inntektskilde, men utnytte den verdiskapning de har.

Vi ser for oss felles fasiliteter for å høste det den enkelte ønsker å leve av, felles innsats for å få kamelider anerkjent som det verdifulle produksjonsdyret det er av myndighetene, og støtte til å gjennomføre de nødvendige tiltak for å få dette til.

Medlemskap er gratis, Nkam vil basere seg på frivillig arbeid i oppstarten, men hvis nok kamelideiere ser nytteverdien av modellen vi presenterer vil de som arbeider for saken bli kompensert for det etterhvert. Vi ønsker et Coop, hvor kunnskap og ressurser deles med hverandre.

Hvis du deler vår visjon, så bli med!

 

 

 

Nyheter