Fiber fra NC Big Bang
Alpakkafiber

Alpakkaprodukters forskjellige kvaliteter

Det finnes flere forskjellige kvaliteter på produkter laget av alpakka. Alpakkafiber er et meget eksklusivt og dyrt råstoff, og prisingen av alpakkaprodukter kan ofte virke forvirrende. Vi vil her gi en oversikt over de vanligste begrepene, og samtidig gi en forklaring på hvorfor prisene varierer.

Resten av artikkelen er tilgjengelig for våre medlemmer. Medlemsskap er gratis!