Antall lamaer og alpakkaer i Norge er det ikke lett å finne nøyaktige tall på. Ikke alle registrerer besetninger, antall dyr eller søker om støtte. Vi antar f.eks. at antall alpakkaer i Norge har passert 2000, men statistikken viser noe annet siden ikke alle alpakkaeiere søker om tilskudd og det samme gjelder for andre husdyr. Den beste indikatoren er likevel søknader om produksjonsstøtte. I denne statistikken kan vi også se trender.

I kartet under er statistikk fra Statens landbruksforvaltning brukt. Tallene er for 2017, men tall fra tidligere år kan også hentes ut.

  2017   2016   2015  
  Dyrehold Dyr Dyrehold Dyr Dyrehold Dyr
Lama 193 970 229 1198 221 1245
Alpakka 67 1091 67 1046 54 878
Statistikk for lama og alpakka i Norge 2017
Statistikk for lama og alpakka i Norge 2017