KOORIMP beskriver seg selv slik:

KOORIMP er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. KOORIMP ble opprettet av en samlet norsk husdyrnæring for å hindre innførsel av smittestoffer som kan gi sjukdom hos dyr og mennesker.

Det er viktig her å huske på at KOORIMP er primært for de tradisjonelle husdyrene i Norge, som NKS, NRF, gris, fjørfe, og ingen kamelideiere eller -organisasjoner har noen gang vært med på utformingen av regelverket KOORIMP forfekter. Derfor er det kanskje ikke så rart at de som ønsker å importere kamelider til Norge og spør KOORIMP om råd, slik gjerne Mattilsynet anbefaler, får til svar "ikke gjør det". Det er dessverre vanskelig å bygge opp en næring basert på avl på de beste individene uten å gjøre importer.

Dersom du ikke følger KOORIMPs tilleggskrav kan du straffes økonomisk hvis du også har drift med andre husdyrslag. For de som bare har drift med kamelider har tilleggskravene ingen økonomisk konsekvens, men det kan være nyttig å lese kravene som et grunnlag for vurdering av risiko ved import.

Her er KOORIMPs tilleggskrav til kamelidinteresserte som ønsker å importere til Norge: KOORIMP tilleggskrav kamelider

KOORIMP har også et sertifikat med tilleggskravene, men disse dekkes nå av det vanlige internasjonale sertifikatet som uansett skal følge dyreimporter.

PS. Det er verdt å merke seg at tross KOORIMPs advarsler har det vært mange importer av kamelider til Norge og ingen sykdommer har blitt importert med kamelider. Med importer av andre dyr, derimot, er det ikke uvanlig med "blindpassasjerer". Nkam anbefaler likevel forsiktighet ved importer og at du gjør grundig grunnarbeid før import.

KOORIMP er fornøyde med utviklingen på kamelidimporter
KOORIMP er fornøyde med utviklingen på kamelidimporter, dvs. nær sagt stoppet de