Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Rådgivning

Artikler fra komiteene om kamelider

Alpakka og lama som voktere

Lama som vokter for en flokk alpakkaer

Ulv eller ikke ulv er et mye diskutert tema her i Norge, og ofte blir lama og alpakka tatt fram som en hjelp mot rovdyr. Det er noen myter og en del feilinformasjon rundt dette temaet, så vi håper her å gjøre det litt mer oversiktlig.

Les mer …

Kamelider og slektskap

Vikunjaer

Familien Camelider har 6 medlemmer hvorav fire er fra Sør-Amerika. De fra Sør-Amerika inkluderer lama, alpakka, guanaco og vicuña.

Under familien camelider finner vi slekten Lama som inkluderer Llama Glama og Llama Guanicoe.

Les mer …