Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Helse

Artikler fra komiteene om kamelider

Alpakkaer og lamaer trenger tilskudd av vitamin D

Lama og alpakka er tilpasset forholdene på Altiplano i Sør-amerika. Der lever de på opptil 5500 meters høyde med tynn luft og sterk solstråling. Ingen andre steder får de like sterk solstråling som der. Som konsekvens bør lama og alpakka som holder til andre steder få D-vitamintilskudd for optimal helse.

D-vitamintilskudd er viktig for alle alpakkaer og lamaer, det er ekstra viktig for drektige hopper og dyr under 3 år. Tilskudd er spesielt viktig i vinterhalvåret.

Symptomer på D-vitaminmangel er skjeve ben, vekttap, vonde ledd og rakitt.

Les mer …

Anbefalinger om smittevern

Avstand mellom innhegninger

Kamelider er noe av det sunneste du kan ha på gården, men de kan likevel bli smittet av sykdommer. Smitte fra andre gårder, som MRSA eller parasitter, må håndteres før de får en sjanse til å komme til dine dyr. Derfor må du tenke smittevern. Stopp problemene ved døra.

Les mer …

Generell sykdomssituasjon for kamelider

Kamelider har en plass i Norge

Kamelideiere opplever at myndigheter anser kamelider som en helsefare i norske husdyrnæringer. Hvis man tar seg tid til å undersøke hvordan de faktiske forhold er vil man se at dette ikke er helt korrekt.

Vi i Nkam har skrevet til flere husdyrorganisasjoner angående kamelidenes plass i norsk landbruk, men vi har så langt ikke fått noen respons. 

Det er ikke et eneste dokumentert tilfelle hvor alpakkaer eller lamaer har smittet andre husdyr med sykdommer eller parasitter.

Alle organisasjoner som gir råd om dyrehelse, statlige eller ikke, plikter å gi ut korrekt og oppdatert informasjon. 

Les mer …

Helse

Vi er så heldige at vi jobber med sterke dyr, men de kan bli syke de også. Denne komiteen jobbe bl.a. med å finne de beste stedene for behandling skulle en sykdom ramme. 

Aktuelle oppgaver er:

 • Jobbe sammen med Mattilsynet i programmer som tester for sykdommer
 • Finne frem til kompetent assistanse for kamelider som har en behandligsbar sykdom
 • Rådgi kamelideiere i enklere saker, og henvise i andre

og mer/eller annet som medlemmene av komiteeen finner hensiktsmessig

Helseattest/helsesertifikat

For anledninger som salg og overføring av eierskap av kamelider er det en god ide å få en veterinær til å fylle ut en helseattest pr dyr. Da er status for dyret kjent før avhending. Her er et eksempel på en slik helseattest, i Word- og PDF-format. 

Tilgjengelig for Nkams medlemmer. Medlemsskap er gratis!

Kamelider i kulda

Vi er akkurat ferdig med en kuldeperiode, og det er meldt en til. Vi vil minne alle på at selv om kamelider normalt sett tåler kulden greit, er det all grunn til å ta litt ekstra vare på de når gradestokken kryper under -20. Se spesielt på unge, syke og gamle dyr. Vi har noe tips for hvordan man kan gjøre disse periodene lettere.

 1. Gi dyra godt med halm som liggeunderlag. Det isolerer godt underfra.
  2. Gi de lunkent vann. Kaldt vann i kaldt vær gjør at dyra drikker mindre, og kan bli dehydrerte.
  3. Pass på at de alltid har høy tilgjengelig. Mat er drivstoff og genererer varme innenfra.
  4. Pass på at leskur faktisk er vindtette. Trekk gjør kulden verre.
  5. Eldre dyr har ofte kortere fiber. Gi de gjerne et dekken.
  6. Unge dyr har liten kropp, og blir fortere nedkjølt. Gi de gjerne et dekken.
  7. Ved mistanke om at kameliden fryser, ta tempen. Er temperaturen under 37 er kameliden nedkjølt!

Et dyr som ligger ned uten å drøvtygge i lengre tid kan være tegn på nedkjøling. Skjelving i bakbein likeså. Ved mistanke om nedkjøling, ikke ta noen sjanser. Ta de inn i et varmerom eller legg på dekken.

Kulde stresser dyrene og kan gjøre en eksisterende sårbar tilstand verre.

Ta godt vare på dyra! 

Alpakkaen Big Bang i kulda, men han fryser ikke