Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Helse

Opprettet lørdag 08. april 2017 11:38

Vi er så heldige at vi jobber med sterke dyr, men de kan bli syke de også. Denne komiteen jobbe bl.a. med å finne de beste stedene for behandling skulle en sykdom ramme. 

Aktuelle oppgaver er:

  • Jobbe sammen med Mattilsynet i programmer som tester for sykdommer
  • Finne frem til kompetent assistanse for kamelider som har en behandligsbar sykdom
  • Rådgi kamelideiere i enklere saker, og henvise i andre

og mer/eller annet som medlemmene av komiteeen finner hensiktsmessig